foto dalt: Josep Alamar; Vicent Gisbert; Josep Algarra; Víctor Baeta

foto esquerra: Víctor Baeta i Josep Alamar.

A les 12:30 hores del dia 28 de desembre del 2007, ha estat presentat als mitjans de comunicació, el nou partit valencianista i sobiranista que s'ha registrat i legalitzat com a "REPÚBLICA VALENCIANA - partit valencianista europeu" i en la roda de premsa han parlat els seus membres fundadors, explicant i donant tota mena de detalls sobre els projectes i objectius de futur a conquerir domocràticament, participant en les conteses electorals a venir.

A tal efecte s'han repartit uns documents sintetitzant les línees de més relleu que cal destacar en aquest primer contacte amb la premsa i que reproduïm tot seguit: