Butlletí

Si vols rebre per correu electrònic els articles de República Valenciana, apunta-t'hi

Nom


Correu electrònic


Vídeos

Pel canvi de règim votarem la coalició ENV-RV/PVE La proposta del Sobiranisme Valencià Republicà
> 3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (1a part)
3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (2a part)
Manifestació del 25 d'abril de 2010 PER LA SOBIRANIA VALENCIANA
Per la República Valenciana

Coalició per la República Valenciana

(1ra part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

(2na part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

Galeries de fotos

Bandera de la República Valenciana, onejant en la platja d’Alboraia (L’Horta)
Bandera de la República Valenciana, onejant en la platja d’Alboraia (L’Horta)

Més fotografiesCoalició per les republiques sobiranes a EuropaEnllaços valencianistes

Twitter

FacebookEsquerra nacionalista valenciana

Constantí Llombart

País Valencià. lliure i sobiràEncarrega la teua bandera


Principis, objectius i corrents a RV/PVE - partit signant de la Declaració de la Llotja de Mar, 25 octubre 2019 -


divendres, 22 novembre 2019, a les 10:16

Principis, objectius i corrents a RV/PVE - partit signant de la Declaració de la Llotja de Mar, 25 octubre 2019 -
En els estatuts de República Valenciana /Partit Valencianiste Europeu (RV/PVE) es defineixen els principis i els objectius del partit.
Els principis són:

Art.2: Principis. RV/PVE és un col·lectiu d'homes i dones que assumeix com a propis els ideals de la tradició històrica del valencianisme polític, el pluralisme polític, el laïcisme i el pensament republicà que reivindica: llibertat, igualtat i fraternitat.
Respecte als objectius sols hi ha dos.
El primer. Assolir la sobirania política del poble valencià, concretada aquesta sobirania en l’assumpció d’un Estat valencià, d’una República Valenciana, lliure i sobirana, per a poder -el poble valencià- fer o desfer, per a poder acceptar o rebutjar, per a poder anar allà on ens interesse estar, però també per a poder tornar dels llocs on no ens interesse estar.
El segon. Perquè aquesta República Valenciana no siga percebuda com una república aïllada i/autàrquica, RV/PVE propícia per a aquesta república una vocació confederal amb altres repúbliques sobiranes europees. Esta Confederació pot perfectament començar per repúbliques sobiranes de l’antiga Corona d’Aragó o de Repúbliques Ibèriques o de repúbliques de la resta d’Europa. D’una Confederació Europea forta amb capacitat d’influir positivament (per la pau i la subsistència) en el món.
Eixos dos punts en els estatuts apareixen així:
Art. 3: Àmbit i finalitats. (…) 1. L'assoliment de l'Estat valencià com a plasmació de la plena sobirania del poble valencià, mitjançant l'aprovació d'una Constitució valenciana sobirana que proclame la República Valenciana i perquè la seua bandera onege en la seu de les Nacions Unides. 2. L'assoliment, des de Gibraltar als Urals, de la Confederació Europea de Repúbliques, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la pau i la subsistència a tots els éssers humans.
Assolir la sobirania política del Poble Valencià, mitjançant la República Valenciana, i la seua relació política amb altres pobles sobirans és el nostre objectiu i el ciment que ens uneix als afiliats de RV/PVE. Però conscients que la societat és plural, amb pensaments diversos, creences vàries, interessos distints i contraposats, des de RV/PVE es proposa l’existència de corrents d’opinió. Perquè RV/PVE més que un partit amb propostes programàtiques és més bé un MOVIMENT per assolir la República Valenciana; RV/PVE no aprofundeix en un programa concret, com ho faria un partit clàssic en un país normal i lliure. És per aquesta raó i perquè els membres de RV/PVE puguen desenvolupar i reivindicar llurs distints pensaments, interessos socials i posicions programàtiques, que en l’Assemblea d’Alcoi del 25 /01/2020 es va aprovar a partir del principi del laïcisme, assumit com a principi per tots els afiliats, que l’Article 7, apartat 5 es desenvolupe de la següent manera:
Article 7: Drets dels afiliats; (…) Apartat 5: A formar corrents i grups d'opinió segons el principi de laïcisme i el pluralisme intern del partit, segons els criteris següents: El republicanisme de RVPVE és laic perquè promou valors cívics comuns integradors que representen a la comunitat en el seu conjunt i no a una part. Aquest laïcisme ho és al marge de les creences particulars religioses, filosòfiques o fins i tot les referides a les teories científiques. Per a facilitar la consecució d'aquesta integració cívica republicana, RVPVE promourà el coneixement del pluralisme existent en la societat pel que podran existir en el si de RVPVE corrents i grups d'opinió, tant davant qüestions concretes com de caràcter general, que no necessàriament hauran de ser estables o permanents. Tindran plena capacitat d'expressió pública i podran defensar les seues posicions, sense perjudici del compliment de la política de RVPVE i dels presents Estatuts. Els corrents i grups d'opinió hauran de respectar les següents condicions:
a) Al nom del corrent afegiran “de RV/PVE”
b) Respectar la unitat, principis, estatuts i finalitats específiques de RVPVE.
c) Respectar els acords presos pels òrgans de RVPVE.
d) Respectar en el seu si el debat obert i democràtic.
e) Evitar que en la seua activitat es confonga la seua opinió amb la del conjunt de RVPVE.
Els promotors d'un corrent o grup d'opinió informaran al Coordinador de RVPVE de la seua existència, finalitats, dades organitzatives, de contacte del corrent i de les persones que componen aquest corrent. Es disposarà d'un registre de corrents i grups estables o puntuals. Aquest registre contindrà almenys la informació de les dades organitzatives i de contacte del corrent, i de les persones que componguen els òrgans de direcció. Sense el registre preceptiu no es reconeixeran els corrents o grups d'opinió.
BUTLLETA D'AFILIACIÓ© 2008 República Valenciana - Avís legal - Contacte
Accedeix al web antic